Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Martwa natura”

Opublikowano 2020-09-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zielonogórski Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone przed 2007 rokiem.

Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
• młodzież – osoby urodzone w latach 2006 - 2000,
• dorośli – osoby urodzone przed rokiem 2000.

Opis
Tematem konkursu jest martwa natura.

Martwa natura – gatunek, który jest znany przede wszystkim w malarstwie może być ciekawą inspiracją w fotografii. Na zdjęciach martwej natury ważny jest obiekt, kompozycja grupy obiektów, światło i tło. Tematem prac może być niemal wszystko: przedmioty, owoce, książki. Inspiracją mogą się stać także martwe natury znane z obrazów malarzy. Przed wykonaniem pracy konkursowej poeksperymentujcie z różnymi przedmiotami, rodzajami oświetlenia, kompozycją i kolorem. Przedmioty prezentowane na obrazach zawierających martwą naturę najczęściej dobierane są ze względów kompozycyjno-estetycznych, ale również mogą nieść ze sobą głębszą symbolikę. 

Zdjęcia należy dostarczyć w postaci odbitek. Format nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm. 

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 7 listopada 2020 r.

Nagrody

• Młodzież
I miejsce: 400 zł
II miejsce: 300 zł
III miejsce: 250 zł

• Dorośli
I miejsce: 600 zł
II miejsce: 450 zł
III miejsce: 300 zł 

Strona konkursu