Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

Opublikowano 2022-08-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

„Gdzie jesteś źródło? Polska, Ukraina, Europa” to temat konkursu fotograficznego organizowanego przez Politechnikę Krakowską w ramach Dni Jana Pawła II.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 4 prace (format zdjęć nie mniejszy niż 30×40 cm), lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), które traktowane będą jako jedna praca.

Zdjęcia należy dostarczyć w postaci odbitek na papierze fotograficznym oraz w wersji elektronicznej.

Prace nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane do innych konkursów. 

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• I nagroda: 1.500 zł
• II nagroda: 1.200 zł
• III nagroda: 1.000 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 21 października 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu