„Moje miasto nocą” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2017-09-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w konkursie.

Opis
Tematem konkursu jest „Moje miasto nocą”. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.

Prace w postaci plików tif lub jpg można przesyłać mailem, a także na płytach CD/DVD.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.
Kartę zgłoszenią można pobrać tutaj.

Nagrody
I miejsce – 1.000 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce – 400 zł
Przewidziane są również nagrody rzeczowe dla najmłodszych uczestników konkursu.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-30