Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Matematyka w obiektywie”

Opublikowano 2020-09-20

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie i Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „do 20 lat” i „powyżej 20 lat”.

Opis
Na konkurs należy przesyłać zdjęcia inspirowane zagadnieniami matematycznymi. Każde zdjęcie musi być zatytułowane.

Uczestnicy wysyłają zdjęcia którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o niej. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę (zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznawczy. 

Do konkursu można zgłosić maksymalnie 6 zdjęć. 

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Zdjęcia nagrodzone w ubiegłym roku można obejrzeć tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 1 listopada 2020 r.

Strona konkursu