Konkurs fotograficzny „Wiki Lubi Zabytki”

Opublikowano 2021-08-15

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Wiki Lubi Zabytki to otwarty konkurs fotograficzny organizowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska, którego celem jest sfotografowanie wszystkich obiektów posiadających status zabytku nieruchomego i wpisanych do wykazów zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Konkurs jest częścią światowej inicjatywy Wiki Loves Monuments.

Zdjęcia biorące udział w konkursie muszą przedstawiać jeden lub więcej obiektów wpisanych do rejestrów polskich zabytków nieruchomych. W opisie fotografii musi znajdować się numer inwentarzowy widocznego na niej zabytku nieruchomego zgodnie z rejestrem lub inny numer jednoznacznie identyfikujący zabytek (np. identyfikator zabytku w Wikidanych).

Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnym okresie.

Prace nagrodzone w ubiegłorocznej edycji konkursu:


Zespół Pałacowy w Bratoszewicach. Autor: Marian Naworski


Strych kamienicy mieszczańskiej przy ul. Siemianowickiej 46 w Chorzowie Autor: Adrian Tync


EC2 Łódź. W oddali widać nieczynną już chłodnię kominową Autor: Marian Naworski

Więcej zdjęć tutaj.

Nagrody
Nagrodami są vouchery na zakupy w sklepie fotograficznym.

Termin
Zdjęcia można zgłaszać od 1 do 30 września 2021 r.

Strona konkursu