Konkurs fotograficzny „Wiki Lubi Zabytki”

Opublikowano 2020-08-17

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Wiki Lubi Zabytki to otwarty konkurs fotograficzny organizowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska, którego celem jest sfotografowanie wszystkich obiektów posiadających status zabytku nieruchomego i wpisanych do wykazów zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Konkurs jest częścią światowej inicjatywy Wiki Loves Monuments.

Zdjęcia biorące udział w konkursie muszą przedstawiać jeden lub więcej obiektów wpisanych do rejestrów polskich zabytków nieruchomych. W opisie fotografii musi znajdować się numer inwentarzowy widocznego na niej zabytku nieruchomego zgodnie z rejestrem lub inny numer jednoznacznie identyfikujący zabytek (np. identyfikator zabytku w Wikidanych).

Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnym okresie.

W ubiegłym roku zwycięzcą międzynarodowej edycji konkursu Wiki Loves Monuments został Marian Naworski. Fotografia przedstawia opuszczony kościół ewangelicki w Stawiszynie.

Nagrody
Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci voucherów do sklepów fotograficznych. Wartość nagród:

• Nagrody za najlepsze pojedyncze zdjęcie:

I nagroda – 1.800 zł
II nagroda – 900 zł
III nagroda – 450 zł
Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w tej kategorii wezmą udział w międzynarodowym finale Wiki Loves Monuments.

• Nagrody dla fotografów za szczególne zaangażowanie w konkurs:

I nagroda – 1.000 zł
II nagroda – 500 zł
III nagroda – 250 zł

• Nagrody specjalne w każdej z trzech kategorii tematycznych (kategorie zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu)

I nagroda – 400 zł
II nagroda – 300 zł
III nagroda – 100 zł

Termin
Zdjęcia można zgłaszać od 1 do 30 września 2020 r.

Strona konkursu