Konkurs fotograficzny „Wiki Lubi Zabytki”

Opublikowano 2019-09-03

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Wiki Lubi Zabytki to konkurs fotograficzny, którego celem jest wzbogacenie zasobów multimedialnych Wikipedii jak największą liczbą zdjęć polskich obiektów posiadających status zabytku nieruchomego i wpisanych do wykazów zabytków.

Wszystkie zdjęcia muszą być udostępnione na wolnych licencjach, dzięki czemu nie tylko wzbogacą zasoby wszystkich wersji językowych Wikipedii, ale będą mogły być bezpłatnie wykorzystywane również poza tą encyklopedią, np. do celów edukacyjnych, w publikacjach turystycznych lub do promocji naszego kraju

Zdjęcia biorące udział w konkursie muszą przedstawiać jeden lub więcej obiektów wpisanych do rejestrów polskich zabytków nieruchomych. W opisie fotografii musi znajdować się numer inwentarzowy widocznego na niej zabytku nieruchomego zgodnie z rejestrem lub inny numer jednoznacznie identyfikujący zabytek (np. identyfikator zabytku w Wikidanych).

Nagrody
Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci voucherów do sklepów fotograficznych. Wartość nagród:

• Nagrody za najlepsze pojedyncze zdjęcie:

I nagroda – 1600 zł
II nagroda – 800 zł
III nagroda – 400 zł
Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w tej kategorii wezmą udział w międzynarodowym finale Wiki Loves Monuments.

• Nagrody dla fotografów za szczególne zaangażowanie w konkurs:

I nagroda – 800 zł
II nagroda – 400 zł
III nagroda – 200 zł

• Nagrody specjalne w każdej z trzech kategorii tematycznych: Zabytki Warszawy; Zabytki architektury wiejskiej; Zabytki z terenu województwa śląskiego:

I nagroda – 300 zł
II nagroda – 200 zł
III nagroda – 100 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-30
Strona konkursu wikizabytki.pl/