VIII Konkurs Fotograficzny „Tradycja w obiektywie"

Opublikowano 2021-09-07

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego z siedzibą w Lublinie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do fotografów amatorów.

Opis
Konkurs jest organizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”.

Oczekujemy zdjęć mających na celu popularyzację folkloru oraz przedstawienie zjawisk współczesnych inspirowanych kulturą tradycyjną. Zdjęcia powinny być pojedynczymi i samodzielnymi kadrami, nie cyklem zdjęć.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż dwie fotografie.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.


Fot. Maciej Bonk Przed majowym – zwycięzca ubiegłorocznej edycji konkursu.

Zdjęcia nagrodzone w 2020 r. można obejrzeć tutaj.

Termin
Prace można przesyłać do 31 października 2021 r.

Nagrody
• I miejsce – 700 zł 
• II miejsce – 500 zł 
• III miejsce – 300 zł 

Laureaci otrzymają karnety na XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe" 2021.

Strona konkursu