„Karpackie oblicza” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2021-10-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis

Celem konkursu jest promocja twórczości fotograficznej i promocja Karpat. Ukazanie w sposób oryginalny i niepowtarzalny piękna regionu, zabytków, architektury, parków krajobrazowych, terenów naturalnych, ludzi i wydarzeń.

Każdy uczestnik może zgłosić trzy zdjęcia.

Format prac – od 29 x 42 cm do 70 x 100 cm.

Zdjęcia należy dostarczyć w postaci odbitek na papierze oraz dodatkowo w wersji elektronicznej.

Termin
Termin zgłaszania prac upływa 2 listopada 2021 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Strona konkursu