Advertisement

Advertisement

Grand Press Photo 2023

Opis

3.03.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest magazyn Press.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się zawodowo fotografią reporterską. 

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać zdjęcia pojedyncze i fotoreportaże wykonane między 1 kwietnia 2022 a 31 marca 2023.

Zdjęcia będą oceniane w następujących kategoriach:

Zdjęcia pojedyncze: Current Events | Climate, responsibility | People | Culture, hobby, sport | Own Vision
Fotoreportaże: Current Events | Climate, responsibility | People
Projekt dokumentalny – kategoria dla fotografów realizujących projekty dokumentalne trwające co najmniej dwa lata.
• Young Poland – zdjęcia do tej kategorii mogą zgłaszać fotografowie pełnoletni, którzy nie ukończyli 26 lat, mogą wykazać się dorobkiem fotograficznym i nigdy wcześniej nie startowali w konkursie Grand Press Photo.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Nagrody
Laureaci otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

Termin
Termin zgłaszania prac upływa 4 kwietnia 2023 r.

Strona konkursu