„Geografia – proces, forma, obiekt” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2018-04-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. 

Opis
Tematem konkursu fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt” są procesy zachodzące w środowisku geograficznym – procesy naturalne oraz uwarunkowane działalnością człowieka. Na zdjęciach można pokazać także formy i obiekty będące efektem tych procesów.

Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach tematycznych:
– procesy i formy naturalne,
– obiekty antropogeniczne.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii, łącznie w obydwu kategoriach.

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Zdjęcia nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu można obejrzeć tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane na stronie Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-01-15