8. Międzynarodowy Salon „Martwa natura w fotografii”

Opublikowano 2018-06-08

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie. 

Konkurs objęty jest patronatem:
- Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP,
- Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej – Stowarzyszenia Twórców,
- Prezydenta Miasta Częstochowy.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Tematem konkursu jest „Martwa natura w fotografii”.

Celem konkursu jest twórcze wykorzystanie w fotografii motywu zwyczajowo związanego z malarstwem – martwej natury. Organizatorzy oczekują prac przedstawiających martwą naturę w formie klasycznej, zastanej w naturze lub przetworzonej cyfrowo.

Zapraszając fotografików – profesjonalistów i pasjonatów – do zmierzenia się z tematem, w którym wciąż niewyczerpane pozostają możliwości kompozycyjne i interpretacyjne, organizatorzy oczekują zdjęć odzwierciedlających kreatywność i styl samych fotografów.

Zdjęcia należy dostarczyć w postaci odbitek na papierze fotograficznym.

Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 4 fotografie czarno-białe lub barwne, wykonane dowolną techniką, w formacie nie mniejszym niż 20 × 30 cm i nie większym niż 30 x 45 cm. Do zdjęć należy dołączyć płytę CD z cyfrową wersją prac.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia można pobrać tutaj.

Opłata za udział w konkursie wynosi 50 zł. Każdy uczestnik konkursu otrzyma katalog wystawy.

Nagrody
• Złoty, Srebrny i Brązowy Medal FIAP
• Niebieska Odznaka i tytuł BEST AUTHOR
• Osiem wyróżnień honorowych – niebieskie wstążki
• Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Fotoklubu Rzeczpospolitej – Stowarzyszenia Twórców
• Nagrody pieniężne o łącznej wartości nie mniejszej niż 800 euro