2. Biennale Fotografii Krajoznawczej w Wałbrzychu

Opublikowano 2016-11-03

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są:
- Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej,
- Wałbrzyski Ośrodek Kultury,
- Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Przedmiotem konkursu jest fotografia krajoznawcza.

Za fotografię krajoznawczą uważa się fotografię wykonaną w Polsce, przedstawiającą zabytki, przyrodę, krajobrazy, folklor oraz kulturę materialną Polski. Fotografia krajoznawcza pokazuje również nastroje, wrażenia, typy ludzkie. Jest też czystą dokumentacją życia, działań turystów oraz krajoznawców. Jest ona zatem częścią działalności fotograficznej, która łączy w sobie walory fotografii dokumentacyjnej i artystycznej. Zdjęcia krajoznawcze odzwierciedlają prawdziwy wizerunek tego co fotograf zastał w danym miejscu i czasie. — definicja fotografii krajoznawczej, stworzona przez Organizatorów konkursu.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu. Zgłoszenia będą przyjmowane od 2 stycznia 2017 roku.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia. Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie konkursu w kwietniu 2017 r.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-06-15