12. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny PORTRET 2020

Opublikowano 2020-01-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest firma Cool Pics, właściciel marki ToDobryKurs.pl.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Przedmiotem konkursu jest fotografia portretowa.

Tematem konkursu jest portret w szerokim rozumieniu tego słowa. Technika nadsyłanych prac jest dowolna – mogą to być prace zarówno cyfrowe, jak i analogowe. Zgłaszane fotografie powinny ukazywać człowieka przy pełnej dowolności interpretacyjnej – portret w klasycznym ujęciu, beaty, portret w modzie, dokument, reportaż, portret jako eksperyment, autoportret, portret jako sztuka współczesna, selfie. Zaznaczamy, że zdjęcia dokumentalne i reporterskie ukazujące człowieka są również mile widziane.

Każdy uczestnik może zgłosić od 4 do 8 zdjęć. Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Warunkiem udziału w konkursie jest kliknięcie "Lubię to" na stronie fb.com/todobrykurs

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• I miejsce: 1.200 zł oraz voucher o wartości 1.360 zł na dwudniowy kurs fotografii studyjnej: Moda / Portret / Postprodukcja.

• II miejsce: 700 zł oraz voucher o wartości 1.360 zł na dwudniowy kurs fotografii studyjnej: Moda / Portret / Postprodukcja.

• III miejsce: 600 zł oraz voucher o wartości 1.360 zł na dwudniowy kurs fotografii studyjnej: Moda / Portret / Postprodukcja.

• 16 wyróżnień, każde w postaci vouchera o wartości 680 zł na dwudniowy kurs fotografii studyjnej: Moda / Portret / Postprodukcja.

Kurs fotografii studyjnej Moda / Portret / Postprodukcja organizowany jest przez www.todobrykurs.pl. Zajęcia prowadzi Sebastian Siębor www.sebastiansiebor.pl. Zajęcia odbędą się w profesjonalnym studiu w Warszawie lub Bydgoszczy.

Termin
Zdjęcia można przesyłać do 15 marca 2020 r.

Strona konkursu