XXVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia PUBLICYSTYKA 2019

Opublikowano 2019-06-17

Opis

Organizator
Organizatorem festiwalu jest Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Współorganizatorem jest Federacja Niezależnych Twórców Filmowych.

Uczestnicy

W ramach Festiwalu organizowane są trzy konkursy:

• konkurs polskich filmów amatorskich przeznaczony jest dla twórców nieprofesjonalnych;
• w konkursie polskich filmów studenckich mogą wziąć udział studenci szkół filmowych i artystycznych;
• do udziału w konkursie filmów zagranicznych zostaną dopuszczone filmy zrealizowane zarówno przez amatorów, jak i przez studentów.

Opis
XXVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzi „Publicystyka” odbędzie się w Kędzierzynie-Koźlu w dniach 18-19 października 2019.

Celem Festiwalu jest prezentacja filmów o tematyce publicystycznej, omawiających aktualne problemy życia społecznego, polityczno-gospodarczego, religijnego, kulturalnego, sportu, ekologii, mniejszości narodowych itp.

Do konkursów można zgłaszać filmy trwające nie dłużej niż 20 minut.

Nagrody
Filmy będą oceniane w trzech kategoriach: filmy amatorskie polskie, filmy studenckie polskie oraz filmy zagraniczne. 

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-08