XXV Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia PUBLICYSTYKA 2018

Opublikowano 2018-07-02

Opis

Organizator
Organizatorem festiwalu jest Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Współorganizatorem jest Federacja Niezależnych Twórców Filmowych.

Uczestnicy
W ramach Festiwalu organizowane są trzy konkursy:
- konkurs polskich filmów amatorskich przeznaczony jest dla twórców nieprofesjonalnych;
- w konkursie polskich filmów studenckich mogą wziąć udział studenci szkół filmowych i artystycznych;
- do udziału w konkursie filmów zagranicznych zostaną dopuszczone filmy zrealizowane zarówno przez amatorów, jak i przez studentów.

Opis
Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia PUBLICYSTYKA 2018 odbędzie się w dniach 19-20 października 2018 r. w Kędzierzynie-Koźlu.

Do konkursów organizowanych w ramach Festiwalu można zgłaszać filmy o tematyce publicystycznej, omawiające aktualne problemy życia społecznego, polityczno-gospodarczego, religijnego, kulturalnego, sportu, ekologii, mniejszości narodowych itp.

Czas trwania filmu jest ograniczony do 20 minut.

Nagrody
Filmy będą oceniane w trzech kategoriach: filmy amatorskie polskie, filmy studenckie polskie oraz filmy zagraniczne. 

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-09