Script Fiesta 2020

Opublikowano 2020-01-09

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Warszawska Szkoła Filmowa oraz Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy LATERNA MAGICA.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach:

• kategoria I – koncepcja serialu telewizyjnego

Koncepcja powinna zawierać:
1) tytuł serialu;
2) ogólne założenia serialu telewizyjnego (gatunek, długość odcinka, ilość odcinków w sezonie, zakładana grupa docelowa);
3) opis pomysłu na serial telewizyjny - 3 zdania;
4) zarys głównych postaci - po 500 znaków ze spacjami o każdej z postaci;
5) treatment pierwszego odcinka - maksymalnie 1800 znaków ze spacjami;
6) zarys fabularny pierwszego sezonu - maksymalnie 1800 znaków ze spacjami;
7) trzy kompletne sceny dialogowe z odcinka pilotowego napisane w formacie scenariusza filmowego.

Jury oceni koncepcje i wybierze finalistów. Każdy z finalistów będzie zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie scenariusz odcinka pilotowego.

• kategoria II – scenariusz etiudy filmowej do 30 minut. 

Prace konkursowe należy dostarczyć w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku.

Nagrody
Zwycięzca konkursu na scenariusz etiudy filmowej otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł.

Zwycięzca konkursu na koncepcję serialu telewizyjnego otrzyma nagrodę w wysokości 20.000 zł.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 lutego 2020 r. do godz. 15:00.

Strona konkursu