„Less is more” konkurs na scenariusz

Opublikowano 2017-03-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Akson Studio z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Aby wziąć udział w konkursie, należy przedstawić swój pomysł na serial telewizyjny. Temat LESS IS MORE można interpretować dowolnie. 

Zgłoszenie powinno zawierać:
• opisu serialu (maks. 1 strona maszynopisu);
• zarys akcji pierwszego sezonu, przy założeniu, że pierwszy sezon liczy 13 odcinków (maks. 1 strona maszynopisu);
• scenariusz pierwszego odcinka (maks. 30 stron maszynopisu);
• streszczenie pierwszego odcinka (maks. 1 strona maszynopisu);

Zgłoszenia należy przesyłać emailem (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Nagrodą jest 10.000 złotych oraz możliwość realizacji w Akson Studio zgłoszonego do konkursu pomysłu.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-07-01