Konkurs filmowy ZABYTKOAMANIA 2019

Opublikowano 2019-07-09

Opis

Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 
Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu filmowego „Zabytkomania”. W tym roku hasłem przewodnim jest „Droga do wolności”. 

Tematem konkursu jest dziedzictwo kulturowe rozumiane jako dobra kultury, nauki i sztuki, będące zarówno dorobkiem materialnym, jak i duchowym poprzednich pokoleń. Tegoroczna odsłona konkursu, zatytułowana “Droga do wolności” koncentruje się na idei przedstawienia drogi Polaków do odzyskania niepodległości w 1918 r. oraz budowania tożsamości narodowej. Związane z tym dziedzictwo kulturowe powinno zostać przedstawione w sposób atrakcyjny wizualnie, zachęcający do zainteresowania się tematem i zgłębiania go we własnym zakresie.

Uczestnicy konkursu podzieleni są na trzy grupy:
• grupa I – osoby w wieku od 13 do 18 lat,
• grupa II – osoby powyżej 18 roku życia, amatorsko zajmujące się tworzeniem filmów,
• grupa III – osoby powyżej 18 roku życia, profesjonalnie zajmujące się tworzeniem filmów. 

Do konkursu można zgłaszać:
a) filmy dokumentalne lub reportaże (grupa I, II i III),
b) filmy animowane (grupa I, II i III),
c) spoty reklamowe promujące dziedzictwo związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę (grupa II i III).

Maksymalny czas trwania filmów dokumentalnych, reportaży i filmów animowanych to 5 minut.
Spot reklamowy nie może trwać dłużej niż 40 sekund.

Filmy nagrodzone w ubiegłorocznej edycji konkursu można obejrzeć tutaj.

Nagrody

• Grupa I (13-18 lat)

Kategoria: film dokumentalny
I miejsce – sprzęt multimedialny
II miejsce – sprzęt multimedialny
III miejsce – sprzęt multimedialny

Kategoria: film animowany
I miejsce – sprzęt multimedialny
II miejsce – sprzęt multimedialny
III miejsce – sprzęt multimedialny

• Grupa II (powyżej 18 lat, amatorzy)

Kategoria: film dokumentalny lub reportaż
I miejsce – 8.000 zł
II miejsce – 5.000 zł
III miejsce – 2.000 zł

Kategoria: film animowany
I miejsce – 8.000 zł
II miejsce – 5.000 zł
III miejsce – 2.000 zł

Kategoria: spot reklamowy
I miejsce – 8.000 zł
II miejsce – 5.000 zł
III miejsce – 2.000 zł

• Grupa III (powyżej 18 lat, profesjonaliści)

Kategoria: film dokumentalny lub reportaż
I miejsce – 12.000 zł
II miejsce – 9.000 zł
III miejsce – 4.000 zł

Kategoria: film animowany
I miejsce – 12.000 zł
II miejsce – 9.000 zł
III miejsce – 4.000 zł

Kategoria: spot reklamowy
I miejsce – 12.000 zł
II miejsce – 9.000 zł
III miejsce – 4.000 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-10-31
Strona konkursu zabytkomania.pl/