Konkurs filmowy ZABYTKOAMANIA 2018

Opublikowano 2018-09-19

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Biuro Programu Niepodległa.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 
Pracą konkursową jest film dokumentalny, reportaż lub animacja na temat dziedzictwa kulturowego (materialnego lub niematerialnego) związanego z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Tematem konkursu jest dziedzictwo kulturowe, rozumiane jako dobra kultury, nauki i sztuki, będące zarówno dorobkiem materialnym, jak i duchowym poprzednich pokoleń. Tegoroczna odsłona konkursu koncentruje się na idei świętowania przez Polskę 100-lecia odzyskania
niepodległości. Dziedzictwo kulturowe powinno zostać przedstawione w sposób atrakcyjny wizualnie, zachęcający do zainteresowania się tematem i zgłębiania go we własnym zakresie.

Uczestnicy konkursu podzieleni są na trzy grupy:
• grupa I – osoby w wieku od 13 do 18 lat,
• grupa II – osoby powyżej 18 roku życia, amatorsko zajmujące się tworzeniem filmów,
• grupa III – osoby powyżej 18 roku życia, profesjonalnie zajmujące się tworzeniem filmów. 

Do konkursu można zgłaszać filmy trwające nie dłużej niż 5 minut.

Nagrody

• Grupa I (13-18 lat)

I miejsce – sprzęt multimedialny 
II miejsce – sprzęt multimedialny 
III miejsce – sprzęt multimedialny 

• Grupa II (powyżej 18 lat, amatorzy)

I miejsce – 10.000 zł 
II miejsce – 7.000 zł 
III miejsce – 3.000 zł 

• Grupa III (powyżej 18 lat, profesjonaliści)

I miejsce – 10.000 zł
II miejsce – 7.000 zł
III miejsce – 3.000 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-11-11
Strona konkursu zabytkomania.pl/