III Festiwal Filmowy „Świat Maklaka i jego przyjaciół"

Opublikowano 2019-01-17

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Konstanciński Dom Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs jest organizowany w ramach festiwalu filmowego „Świat Maklaka i jego przyjaciół". Festiwal odbędzie się w w Konstancinie-Jeziornie w dniach 29-30 czerwca 2019.

Celem konkursu jest wyróżnienie artystów, którzy potrafią wnikliwie i krytycznie obserwować świat, przedstawiając go przy tym sposób pogodny i  życzliwy, sięgając po charakterystyczne dla Patrona festiwalu środki – dystans, humor, ironię czy sarkazm. Konkurs ma charakter otwarty i demokratyczny. Nie stawiamy żadnych barier wiekowych i gatunkowych. Inspiracją niech będzie artystyczna aktywność Patrona – komponował muzykę teatralną, występował w teatrze, filmie, telewizji i radiu. Słowo-obraz-muzyka i „Duch Maklaka” to pożądane cechy prac konkursowych. Czekamy na filmy amatorskie, studenckie i nurtu off. 

Tematyka, gatunek i forma filmów zgłaszanych do konkursu mogą być dowolne. Czas projekcji bez ograniczeń.

Filmy muszą być wyprodukowane po 1 stycznia 2017 r.

Nagrody
Jury przyzna nagrody finansowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-05-15
Strona konkursu festiwalmaklaka.pl/