„Gdynia. Pełna kultura” konkurs na film reklamowy

Opublikowano 2017-08-03

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miasto Gdynia oraz Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni prowadząca Gdyńską Szkołę Filmową.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Przedmiotem konkursu jest spot reklamowy „Gdynia. Pełna kultura”. Czas trwania filmu: 10-15 sekund.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć kilkusekundowy film, który w sposób interesujący, twórczy i czytelny, a przede wszystkim atrakcyjny wizualnie i nowoczesny, promować będzie ofertę kulturalną Gdyni.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać mailem do 25 sierpnia 2017 r. storybord/scenariusz filmu. Do zgłoszenia należy dołączyć koncepcję realizacyjną i technologiczną oraz cv autora.
Jury oceni scenariusze i wybierze zwycięzcę konkursu, z którym zostanie podpisana umowa na realizację filmu.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 15.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-08-25