8. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych ANIMOCJE

Opublikowano 2017-10-16

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Opis
8. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych ANIMOCJE odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 10-15 kwietnia 2018 r.

Do konkursu można zgłaszać filmy animowane z lat 2016-2018, zrealizowane w dowolnej technice, trwające nie dłużej niż 25 minut.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem platformy Click For Festivals lub mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Pula nagród wynosi 9.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-01-15
Strona konkursu animocje.com/