30. Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu”

Opublikowano 2020-06-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu” odbędzie się w Łodzi w dniach 24-28 listopada 2020 r.

Na Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu prezentujemy filmy dokumentalne i reportaże telewizyjne o problemach stojących przed współczesnym człowiekiem oraz o przezwyciężaniu i zapobieganiu problemom. Szczególnie ważne są dla nas filmy propagujące otwartość na drugiego człowieka, a także skoncentrowane na przełamywaniu własnych ograniczeń w sferze mentalnej, fizycznej czy politycznej.

Do konkursu można zgłaszać filmy dokumentalne i reportaże telewizyjne zrealizowane po 1 stycznia 2019 r.

Nagrody
• Grand Prix Festiwalu – Nagroda Miasta Łodzi: 15.000 zł
• Nagroda „Cierpliwe oko” im. Kazimierza Karabasza ufundowana przez Narodowe Centrum Kultury: 10.000 zł
• Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich: 5.000 zł
• Nagroda im. Aleksandra Kamińskiego za przezwyciężanie zagrożeń: 5.000 zł
• Nagroda za najlepszy reportaż: 5.000 zł
• Nagroda rzeczowa ufundowana przez Uniwersytet trzeciego wieku im. Heleny Kretz
• Medal Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense za najlepszy film o tematyce żydowskiej 
• Nagroda Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: 2.500 zł
• Nagroda publiczności ufundowana przez PKO Bank Polski: 2.500 zł

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 września 2020 r.

Strona festiwalu