28. Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu”

Opublikowano 2018-06-06

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu” odbędzie się w Łodzi w dniach 20-24 listopada 2018 r.

Na Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu prezentujemy filmy dokumentalne i reportaże telewizyjne o problemach stojących przed współczesnym człowiekiem oraz o przezwyciężaniu i zapobieganiu problemom. Szczególnie ważne są dla nas filmy propagujące otwartość na drugiego człowieka, a także skoncentrowane na przełamywaniu własnych ograniczeń w sferze mentalnej, fizycznej czy politycznej.

Do konkursu można zgłaszać filmy dokumentalne i reportaże telewizyjne zrealizowane po 1 stycznia 2017 r.

Opłata za zgłoszenie filmu wynosi 50 zł.

Nagrody
• Grand Prix Festiwalu – Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi: 15.000 zł
• Nagroda „Cierpliwego oka” im. Kazimierza Karabasza ufundowana przez Narodowe Centrum Kultury: 10.000 zł
• Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich: 5.000 zł
• Nagroda im. Aleksandra Kamińskiego za przezwyciężanie zagrożeń: 6.000 zł
• Nagroda za najlepszy reportaż: 5.000 zł
• Nagroda rzeczowa ufunfowana przez Uniwersytet trzeciego wieku im. Heleny Kretz
• Medal Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense za najlepszy film o tematyce żydowskiej Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-14