18. Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka” 2018

Opublikowano 2017-10-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Oświęcimskie Centrum Kultury, współorganizatorem – Federacja Niezależnych Twórców Filmowych w Polsce.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do filmowców amatorów.

Opis
Tematyka filmów zgłaszanych do konkursu powinna dotyczyć człowieka i jego miejsca w świecie.

Czekamy na filmy w sposób jednoznaczny dotyczące człowieka. Festiwal ma na celu kształtowanie postaw miłości i szacunku wobec człowieka poprzez ukazanie w filmowym zapisie tematyki związanej ze wszystkimi aspektami jego życia.

Kochać człowieka to ... pokazać ulotne chwile, przemijający czas, biegnące myśli, by żyły swoim życiem. By trwały. By mimo tego wszystkiego co ludzi łączy i co ludzi dzieli, mogły naszkicować obraz ludzkiej kondycji. By nie tylko “tu i teraz”, ale “zawsze i wszędzie” ukazywały to co ważne, co nigdy nie przeminie, dzięki czemu byliśmy, jesteśmy i będziemy.

Czas projekcji nie może przekraczać 20 minut.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną lub droga elektroniczną (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• Grand Prix – Kryształowe Serce
• I nagroda – Złote Serce
• II nagroda – Srebrne Serce
• III nagroda – Brązowe Serce
• Nagrody specjalne
• Specjalne wyróżnienie za najlepszy film o wartościach humanitarnych
• „Honorowy Henryk” przyznawany przez filmowców Amatorskiego Klubu Filmowego „Chemik”Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-12-07