18. Krakowski Festiwal Górski

Opublikowano 2020-09-11

Opis

18. Krakowski Festiwal Górski odbędzie w dniach od 4 do 6 grudnia 2020 r. W ramach festiwalu organizowane są dwa konkursy filmowe: międzynarodowy i polski.

Do konkursów filmowych – międzynarodowego oraz polskiego – mogą zostać zgłoszone filmy, zrealizowane po 1 stycznia 2019. Obrazy mogą prezentować różne kategorie filmowe (fabularne, dokumentalne, animowane, eksperymentalne i inne), jak i tematy górskie (wspinaczka górska, skałkowa, wszelkie aktywności górskie, przyroda górska, turystyka i inne). Czas projekcji nie powinien przekraczać 45 minut (nie jest to jednak kryterium dyskwalifikujące dłuższe filmy). 

Polscy twórcy zgłaszają filmy tylko do konkursu polskiego. Zgłoszenia należy przesyłać mailem. Komisja selekcyjna wybierze tytuły, które będą uczestniczyły również w konkursie międzynarodowym.

Nagrody
Przewidziane są nagrody rzeczowe i pieniężne.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 października 2020 r.

Strona konkursu