12. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej KAMERA AKCJA

Opublikowano 2021-07-21

Opis

12. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej KAMERA AKCJA odbędzie się w dniach od 30 września do 7 października 2021 w Łodzi i online.

W ramach festiwalu organizowane są trzy konkursy:
• Konkurs etiud i animacji
• Krytyk pisze
• Krytyk mówi

 
KONKURS ETIUD I ANIMACJI

Konkurs ma na celu ukazanie wpływu wiedzy z zakresu szeroko rozumianej teorii filmu na twórczość artystyczną. Znajomość kontekstów, języka i historii filmu, umiejętność poruszania się w obszarze sztuki audiowizualnej, świadome wykorzystanie odniesień filmowych pozwalają w oryginalny sposób spojrzeć na film i realizować go w interesującej formie.

W konkursie zostaną wyłonione Najlepsze Etiudy “Live Action” (film fabularny, dokumentalny, eksperyment) i Najlepsze Animacje.

W konkursie mogą uczestniczyć  studenci i absolwenci szkół filmowych oraz niezależni twórcy filmowi bez wykształcenia kierunkowego (samoucy, kinofile),

Do konkursu można zgłaszać filmy trwające nie dłużej niż 30 minut.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 września 2021

 

KRYTYK PISZE

W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku do 26 lat.

Uczestnicy mogą zgłaszać teksty krytyczne o tematyce filmowej. Objętość tekstu powinna mieścić się w przedziale od 7.000 do 10.000 znaków ze spacjami.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 września 2021.

 

KRYTYK MÓWI

Konkurs skierowany jest do twórców internetowych audycji audiowizualnych o tematyce filmowej. Można zgłaszać np. vlogi, audycje filmowe, wideo eseje, podcasty filmowe.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 września 2021.

 

Więcej informacji na stronie Organizatora