11. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO

Opublikowano 2018-04-17

Opis

Organizator
Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie FILMFORUM.

Opis
11. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne Lato odbędą się w dniach 1-7 lipca 2018 r. w Radomiu.

W ramach festiwalu organizowane są trzy konkursy: Konkurs Główny, Konkurs Filmów Niezależnych, Konkurs Filmów Odrzutowych HYDE PARK.

• Konkurs Główny
W konkursie preferowane będą produkcje poruszające ważne zagadnienia społeczne, nieunikające kontrowersji, ostrej artystycznej wymowy, czy trudnej tematyki. Dopuszczalne są wszelkie formy i gatunki filmowe. Filmy nie mogą trwać dłużej niż 40 minut. Muszą być wyprodukowane po 1 stycznia 2016 roku. 

• Konkurs Filmów Niezależnych
Konkurs przeznaczony jest dla twórców realizujących filmy poza oficjalnym systemem produkcji filmowej. Tematyka filmów konkursowych może być dowolna. Czas projekcji do 40 minut.

• Konkurs Filmów Odrzutowych HYDE PARK
W konkursie mogą uczestniczyć profesjonaliści i amatorzy. Mile widziane będą produkcje, które nie mieszczą się w standardowych ramach gatunkowych i nie przystają do wymogów klasycznej formy filmowej. Czas projekcji do 15 minut. 

Nagrody
Autorzy najlepszych filmów otrzymają statuetki oraz nagrody pieniężne.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-05-15