10. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej KAMERA AKCJA

Opublikowano 2019-07-28

Opis

10. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej KAMERA AKCJA odbędzie się w dniach 17-20 października 2019 w Łodzi. W ramach festiwalu organizowane są trzy konkursy:
• Konkurs etiud i animacji
• Krytyk pisze
• Krytyk mówi

 
• KONKURS ETIUD I ANIMACJI

Konkurs ma na celu ukazanie wpływu wiedzy z zakresu szeroko rozumianej teorii filmu na twórczość artystyczną. Znajomość kontekstów, języka i historii filmu, umiejętność poruszania się w obszarze sztuki audiowizualnej, świadome wykorzystanie odniesień filmowych pozwalają w oryginalny sposób spojrzeć na film i realizować go w interesującej formie.

W konkursie zostaną wyłonione najlepsze etiudy i animacje stworzone przez twórców filmowych wrażliwych na aspekty teoretyczne.

W konkursie mogą uczestniczyć:
a) studenci i absolwenci szkół filmowych,
b) niezależni twórcy filmowi bez wykształcenia kierunkowego (samoucy, kinofile),
c) studenci lub absolwenci kierunków filmoznawczych (filmoznawstwo, kulturoznawstwo), studenci lub absolwenci uczelni artystycznych, uczniowie klas o profilu filmowym ze szkół ponadgimnazjalnych,
d) słuchacze szkół policealnych o profilu kulturoznawczym lub filmowym.

Do konkursu można zgłaszać filmy trwające nie dłużej niż 30 minut.

Uczestnicy konkursu muszą napisać w formularzu zgłoszeniowym, w jaki sposób wiedza teoretyczna wpływa w ich przypadku na decyzje artystyczne.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 września 2019.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

 

• KRYTYK PISZE

W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku do 26 lat.

Do konkursu można zgłaszać teksty krytyczne o dowolnej tematyce filmowej. Objętość tekstu powinna mieścić się w przedziale od 7.000 do 10.000 znaków ze spacjami.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 września 2019.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

 

• KRYTYK MÓWI 

W konkursie będą nagradzane najlepsze internetowe audycje audiowizualne o tematyce filmowej.

Regulamin konkursu będzie dostępny wkrótce.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-17