„Zdalnie zdolny nauczyciel” konkurs na scenariusz lekcji/zajęć online

Opublikowano 2021-01-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Opis
Konkurs ma na celu promowanie nauczania w formie online i upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie. Uczestnicy mają za zadanie przygotować scenariusz 45-minutowej lekcji lub zajęć online

Scenariusz powinien zawierać następujące informacje:

• imię nazwisko autora scenariusza,
• temat lekcji/zajęć,
• nazwa przedmiotu/zajęć,
• uczestnicy lekcji/zajęć (wiek, klasa, inne ważne informacje, np. uczniowie o specjalnych, potrzebach edukacyjnych SPE)
• cel ogólny i cele szczegółowe (operacyjne),
• metody pracy,
• pomoce dydaktyczne,
• sposoby komunikowania się z uczniami (platforma zdalna, czat, komunikatory itp.),
• szczegółowy przebieg lekcji/zajęć ze wskazaniem czasu trwania poszczególnych działań,
• bibliografia i netografia.

Scenariusz powinien uwzględniać:

• interaktywność,
• pracę w grupach,
• specjalne potrzeby edukacyjne wszystkich uczniów uczestniczących w lekcji, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE).

Zgłoszenia można przesyłać mailem lub pocztą tradycyjną (więcej informacji w regulaminie).

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2021 r.

Nagrody

• Kategoria „Szkoła podstawowa”

I miejsce – laptop 15,6"
II miejsce – tablet 10"
III miejsce – kamerka internetowa

• Kategoria „Szkoła ponadpodstawowa”

I miejsce – laptop 15,6"
II miejsce – tablet 10"
III miejsce – kamerka internetowa

Strona konkursu