VII Bielski Konkurs Satyryczny WRZUĆ NA LUZ

Opublikowano 2018-04-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Celem konkursu satyrycznego WRZUĆ NA LUZ jest propagowanie poczucia humoru, uśmiechu i dystansu do rzeczywistości jako postawy życiowej poprzez cykliczną promocję działalności twórczej związanej z szeroko pojętą satyrą.

Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać prace w trzech kategoriach:
• tekst satyryczny (np. fraszka, aforyzm, limeryk, anegdota, wspomnienie, humoreska, powiastka),
• rysunek satyryczny (technika wykonania dowolna),
• fotografia satyryczna (humor sytuacyjny, zabawne zachowania ludzi i zwierząt, minireportaż, fotomontaż).

W każdej kategorii można zgłosić maksymalnie trzy prace, niepublikowane wcześniej w formie papierowej.

Prace można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście (szczegóły w regulaminie). Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 maja 2018 do godz. 12:00.

Nagrody
Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne i rzeczowe. Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-05-08