Script Wars 2020 – Mazowiecki Konkurs Scenariuszowy

Opublikowano 2020-03-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Mazowiecki Instytut Kultury.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłaszać scenariusze pełnometrażowych filmów fabularnych, których akcja osadzona jest w Warszawie lub na terenie województwa mazowieckiego.

Scenariusz może liczyć nie więcej niż 140 stron. Powinien być napisany zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami pisania scenariuszy.

Każdy autor może zgłosić tylko jeden scenariusz.

Termin
Nabór scenariuszy trwa do 20 lipca 2020 r.

Nagrody
• I miejsce: 15.000 zł
• II miejsce: 10.000 zł
• III miejsce: 5.000 zł

Strona konkursu