„Moja Polska” konkurs na najciekawsze prace ukazujące życie gospodarcze 100 lat temu i obecnie

Opublikowano 2018-09-15

Opis

Organizator
Konkurs organizuje Polska Agencja Prasowa SA we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. 

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Realizowany jest równolegle w dwóch kategoriach:
- dziennikarze, samorządowcy i lokalni pasjonaci historii,
- uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Opis
Przedmiotem konkursu są prace ukazujące życie gospodarcze gminy, miasta czy regionu sto lat temu i obecnie. Prace mogą mieć dowolną formę – od tekstu przez opisane fotogalerie, filmy, nagrania audio, po prezentacje multimedialne.

Chodzi o zaprezentowanie przedsięwzięć gospodarczych, które powstały w czasie międzywojnia i funkcjonują do dzisiaj oraz pokazujących, jak zmieniła się gospodarka na przestrzeni tego okresu. Pożądane będzie uchwycenie podstawowych wskaźników rozwoju gospodarczego jak np. poziomu zamożności mieszkańców 100 lat temu i dziś, stopy bezrobocia, liczby przedsiębiorstw czy cen za różne produkty i usługi. Tematem prac konkursowych mogą być nie tylko sztandarowe przedwojenne przedsięwzięcia gospodarcze, jak Gdynia czy COP, ale także zakończone powodzeniem drobne, lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju np. produkcji rolnej, handlu lub bankowości. 

Prace konkursowe mogą przybrać dowolną formę np. filmu, prezentacji multimedialnej, fotogalerii opisanych zdjęć, nagrania audio, kopii dokumentów wraz z pisemnym komentarzem, publikowanego lub niepublikowanego tekstu dziennikarskiego, opisu, felietonu, dziennika, blogu itp. Mogą to być np. przedwojenne akta lokalnych urzędów, wycinki ze starych publikacji, a także zapisy rozmów z żyjącymi jeszcze świadkami tamtych decyzji i wydarzeń, stanowiących impuls lokalnego, regionalnego lub ogólnokrajowego rozwoju. 

Prace konkursowe muszą dotyczyć wydarzeń, które miały miejsce w rzeczywistości. Nie mogą przedstawiać historii fikcyjnych.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• Nagrody w kategorii dla uczniów:
I miejsce: 5.000 zł
II miejsce: 3.000 zł 
III miejsce: 1.500 zł 

• Nagrody w kategorii dla dziennikarzy i lokalnych pasjonatów:
I miejsce: 8.000 zł
II miejsce: 5.000 zł
III miejsce: 2.500 zł Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-11-30