Nowe spojrzenie na Polskę

Opublikowano 2019-03-07

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Fundacja im. Stefana Batorego oraz Kultura Niepodległa.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do dziennikarzy.

Opis
Aby wziąć udział w konkursie, należy napisać esej będący interpretacją wyników sondażu i ankiety, które są dostępne na stronie www.jakajestpolska.pl.

Sondaż dotyczył poglądów Polaków na zagadnienia związane z historią, religią, rodziną, stylem życia. Pytania dotyczyły m.in. związków partnerskich, smogu, finansowania in vitro, emigracji z Polski, pracy i rodziny. Zebrane odpowiedzi podważają obiegowe opinie o naszym społeczeństwie jako walczących plemionach: konserwatystach zantagonizowanych z liberałami. Wyniki mogą więc być ważną i ciekawą lekcją, zwłaszcza w okresie wyborczego segmentowania Polaków, instrumentalizowania różnic w kontekście politycznym.

Objętość tekstu nie może przekraczać 10 tys. znaków ze spacjami.

Eseje należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagroda
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 5.500 zł brutto. Esej zostanie opublikowany na portalu Onet.pl.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-05-02