Najlepszy POLSKI MÓWCA

Opublikowano 2022-02-09

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Akademia Retoryki Igora Zalewskiego z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Aby wziąć udział w konkursie, należy wygłosić krótkie przemówienie na zadany temat. Tematy będą podawane z wyprzedzeniem.

Konkurs jest dwuetapowy.

I etap – eliminacje online. Odbywają się w Internecie na platformie ZOOM. W wyznaczonych terminach zarejestrowani uczestnicy wygłaszają 2-minutowe przemówienia. Jury ocenia wystąpienia i wybiera finalistów.
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą zarejestrować się tutaj.

II etap – finał konkursu. Odbędzie się 18 września 2022 r. w Warszawie. Finaliści wygłaszają 3-minutowe przemówienia na podany wcześniej temat. 

Więcej informacji w regulaminie.

Nagrody
• I miejsce: 10.000 zł
• II miejsce: 5.000 zł
• III miejsce 3.000 zł
• Nagroda publiczności: 2.000 zł

Termin
Eliminacje odbywają się co miesiąc, w następujących terminach:
• 19 lutego 2022
• 19 marca 2022
• 9 kwietnia 2022
• 21 maja 2022
• 18 czerwca 2022
• 16 lipca 2022

Strona konkursu