Najlepszy Młody Mówca

Opublikowano 2020-12-30

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu  jest Fundacja Akademia Retoryki Igora Zalewskiego z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół średnich, którzy nie ukończyli 20 lat.

Opis
Aby wziąć udział w konkursie, należy do 31 stycznia 2021 r. przesłać na adres konkurs@akademiaretoryki.pl film z dwuminutowym przemówieniem na dowolny temat. Film nie może być montowany. Razem z filmem należy przesłać zgłoszenie i oświadczenie

Komisja konkursowa oceni wystąpienia i wybierze 10 finalistów. Finał odbędzie się w Warszawie 11 kwietnia 2021 r.

Podczas finału każdy z uczestników wygłosi pięciominutowe przemówienie na zadany temat. 

Termin
Filmy z dwuminutowymi wystąpieniami można przesyłać do 31 stycznia 2021 r.

Nagrody
I miejsce – 10.000 zł
II miejsce – 5.000 zł
III miejsce – 3.000 zł

Strona konkursu