Konkurs na projekt wydarzenia artystycznego przeznaczonego dla dzieci

Opublikowano 2018-05-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby, a także instytucje kultury, szkoły, uczelnie i organizacje pozarządowe.

Opis
Aby wziąć udział w konkursie, należy przedstawić propozycję wydarzenia artystycznego, którego uczestnikami będą dzieci. Myślą przewodnią wydarzenia powinna być „Sztuka jako spotkanie”. Jest to temat 22. Biennale Sztuki dla Dziecka (więcej informacji tutaj).

Ogłaszamy konkurs na projekty, w których najważniejsze jest właśnie tytułowe spotkanie. Gdzie się ono dokona? Jaki temat połączy uczestników? Jak długo będzie trwała wspólnota? Czym zaowocuje? To wszystko zależy od Państwa. Możemy działać w obszarze wszystkich rodzajów sztuk, odnosić się do tradycji albo wytyczać ścieżki nowoczesności, wymieniać się rolami i przerzucać pomosty ponad różnymi granicami.

W konkursie preferowane będą projekty wartościowe artystycznie, wpisujące się w tematykę 22. Biennale. Szczególnie zależy nam na projektach o charakterze interdyscyplinarnym, obejmujących działania interaktywne, włączające odbiorców w działania twórcze.

Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis planowanego wydarzenia, a także jego wstępną wycenę (szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie).

Nagroda
Nagrodą jest możliwość zrealizowania zgłoszonego do konkursu projektu wydarzenia artystycznego. Maksymalna kwota jaką Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu przeznaczy na ten cel to 40.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-06-30