Konkurs na materiały edukacyjne dla szkół

Opublikowano 2020-08-24

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza nauczycieli, edukatorów, studentów i rodziców do udziału w konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych na temat dziedzictwa kulturowego.

" Prace konkursowe powinny dotyczyć:
a. ogólnych zagadnień dotyczących dziedzictwa kulturowego (materialnego, niematerialnego), z uwzględnieniem dziedzictwa regionalnego, lub
b. treści związanych z obiektami będącymi pomnikami historii i/lub miejscami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Prace konkursowe powinny zawierać scenariusz lekcji wraz z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi. "

Zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Więcej informacji w regulaminien (do pobrania tutaj).

Nagrody
Komisja konkursowa oceni prace i wybierze maksymalnie 10 zwycięzców. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 października 2020 r.

Strona konkursu