VIII polska edycja konkursu „Etyka w finansach”

Opublikowano 2020-11-15

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich.

Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które nie ukończyły 35 roku życia.

Opis
Do konkursu można zgłaszać eseje poświęcone zagadnieniu etyki w finansach.

Konkurs jest adresowany do wszystkich, którzy zajmują się zagadnieniem etyki w finansach, interesują się finansami lub mają własne obserwacje wynikające z wykonywanej pracy czy z korzystania z usług instytucji finansowych.

Ideą konkursu jest promocja postaw etycznych w świecie finansów oraz wskazanie istotnej roli etyki w budowaniu sektora finansowego.

Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

Prace nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu:
• Agnieszka Butor-Keler Etyczne aspekty ograniczenia roli czynnika ludzkiego w usługach bankowych
• Mirosław Jurdeczka Etyka w finansach – cyfryzacja bankowości a wykluczenie społeczne
• Adrian Skutnik Upadłość konsumencka. Zagrożenia etyczne wynikające ze zmian w prawie upadłościowym

Nagrody
Pula nagród wynosi 30 tysięcy złotych.

Terminy
Rejestracja uczestników konkursu trwa do 11 stycznia 2021 r.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 1 marca 2021 r.

Strona konkursu