Filmowe laborki

Opublikowano 2020-07-27

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci wyższych uczelni.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie nagrać film przedstawiający przebieg oraz rezultat dowolnego eksperymentu, doświadczenia czy zjawiska.

Film nie może trwać dłużej niż 5 minut.

Film należy umieścić na YouTubie, a następnie przesłać link do niego za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Nagrody
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 2.000 zł. Przewidziane są również dwa wyróżnienia, każde w wysokości 1.000 zł.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 września 2020 r. 

Strona konkursu