„Zofia Kossak na nowo – komiksowo” ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny

Opublikowano 2018-06-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie.

Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych oraz średnich.

Opis
Pracą konkursową jest komiks inspirowany wybranym fragmentem utworu literackiego Zofii Kossak.

Do wyboru są cztery utwory:
1. Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata
2. Topsy i Lupus
3. Bursztyny
4. Ku swoim

Komiks należy wykonać na jednej kartce brystolu A3. Technika wykonania może być dowolna.

Komiks powinien zawierać co najmniej:
- dwie ilustracje,
- jedną wypowiedź narratora,
- cztery wypowiedzi bohaterów w dymkach.

Prace należy przesyłać pocztą.

Więcej informacji w regulaminie.

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich.

W każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
• laptop ufundowany przez sklep komputerowy x-kom,
• laptop z funkcją tabletu 2w1 ufundowany przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie,
• publikacje i gry wydane przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie.