XXXIII konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej

Opublikowano 2022-12-06

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polski Komitet Olimpijski.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych.

Zasady konkursu w skrócie

Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać opowiadanie o tematyce sportowej. 

Opowiadanie powinno dotyczyć przynajmniej jednej z poniższych kwestii:
a) własnego doświadczenia sportowego,
b) fabularyzacji losów znanych sportowców,
c) idei fair play i szacunku dla innych,
d) radości z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą,
e) tradycji sportowych w rodzinie lub w środowisku rówieśniczym.

Objętość opowiadania nie może przekraczać 6 stron. 

Każda szkoła może zgłosić do konkursu:
- 3 prace uczniów z klas IV - VI,
- 3 prace uczniów z klas VII - VIII.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 6 marca 2023 r.

Strona konkursu