XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

Opublikowano 2019-07-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. 

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy nawiązujących do hasła „Po możliwe nie warto wyciągać ręki”.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: głównej od 18 roku życia i młodzieżowej od 13 do 18 roku życia.

W kategorii głównej zostaną przyznane nagrody pieniężne o łącznej wartości 3.000 zł. W kategorii młodzieżowej przewidziane są nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1.200 zł.