XVIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Wiktora Wołkowa „Podlasie w obiektywie”

Opublikowano 2022-06-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Tematem konkursu jest Podlasie z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, mozaiką kulturową.

Organizator nie narzuca podziałów tematycznych, stwarza pole do dowolnej interpretacji fotografującego, zależnej od jego wrażliwości i spostrzegawczości.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 fotografie.

Prace można przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub mailem.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 16 października 2022 r.

Strona konkursu