XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Opublikowano 2020-03-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 10-21 lat.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw 3 wierszy o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w książkach i czasopismach ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Termin
Prace można przesyłać do 24 kwietnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu