XVI Ogólnopolski Konkurs na Esej

Opublikowano 2019-06-06

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział:
- uczniowie szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących się egzaminem dojrzałości,
- studenci uczelni wyższych, bez względu na kierunek oraz tryb odbywania studiów.

Opis
W tym roku temat konkursu brzmi: „Idź, biegnij, jedź: podróżowanie dla podróżowania w książkach Olgi Tokarczuk".

Autorka „Biegunów” nakazuje: „ruszaj się, kiwaj, kołysz, idź, biegnij”, gdyż wie, że to ciągły ruch stanowi wspólny dla nas wszystkich mianownik. Bo czy tacy właśnie nie jesteśmy?

Podróżujemy nie z powodu fundamentalnej potrzeby przeżycia, ale dla czystej przyjemności lub dla zabicia nudy i wypełnienia czymś czasu. Albo jeszcze dlatego, że nie wyobrażamy sobie, aby mogło być inaczej. Jaki sens ma ten nieustanny ruch, to ciągłe krążenie arteriami świata? Czy jesteśmy spacerowiczami, turystami, włóczęgami i graczami jednocześnie? A jeśli tak, to w co tak naprawdę gramy? Gdzie i po co nieustannie nas nosi? Czy ten swoisty nomadyzm z wpisanym weń ryzykiem jest czymś już w nas głęboko zakorzenionym?

Olga Tokarczuk, stwierdza: „Podróż jest chyba największym zbliżeniem do tego, czym współczesny świat wydaje się być – ruchem, niestabilnością”, a gdzie indziej dodaje do tej listy płynność i iluzoryczność.

A Ty? Czy też tak uważasz? Czy też czujesz się współczesnym nomadą/pielgrzymem, który żyje z i dla ruchu? Napisz o tym: biegnij, płyń, bądź. Albowiem, „błogosławiony, który idzie”.

Objętość eseju nie może przekraczać 5 stron maszynopisu. Tekst nie może być wcześniej publikowany drukiem ani nagradzany w innych konkursach.

Prace oceni jury w składzie:
• dr hab. Adrian Gleń, prof. UO – pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, krytyk literacki;
• dr hab. Jacek Gutorow, prof. UO – pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, tłumacz, eseista, krytyk literacki;
• dr Sławomir Kuźnicki – pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, krytyk literacki.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
• Kategoria „Uczniowie”
I miejsce– 750 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce – 400 zł

• Kategoria „Studenci”
I miejsce– 750 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce– 400 zł

Kapituła konkursu może przyznać w każdej kategorii dwa wyróżnienia po 100 zł i pięć nagród rzeczowych.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-11-22