XVI Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda”

Opublikowano 2017-01-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Pałac Młodzieży w Koszalinie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku do 21 lat.

Opis

Organizatorzy konkursu niezmiennie od 16 lat pragną zachęcić dzieci i młodzież do fotografowania otaczającego nas świata, miejsc, w których żyjemy, zwrócić uwagę na piękno i delikatność przyrody. 

Każdy autor może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 prac, w tym maksymalnie dwa zestawy (zestaw może liczyć do 5 zdjęć o formacie maks. 20 x 31 cm).

Format zdjęć:
- minimalny 13 x 18 cm
- maksymalny 20 x 31 cm

Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Zdjęcia nagrodzone w 2016 roku można obejrzeć tutaj.

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „do 15 lat” i  „od 16 do 21 lat”. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy i odznaczenia „Za twórczość fotograficzną”, przyznawane przez Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-03-15