XVI Konkurs Filmowy „5 minut z życia codziennego” Wągrowiec 2019

Opublikowano 2019-02-11

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejski Dom Kultury w Wągrowcu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Do konkursu można zgłaszać filmy trwające nie dłużej niż 5 minut.

Tematy filmów dotyczyć mają ogólnie pojętego życia codziennego: rodziny, pracy, czasu wolnego, świąt i ceremonii, wypoczynku, zabaw i rozrywek itp. Organizatorom zależy szczególnie na filmach będących dokumentalnym zapisem rzeczywistych wydarzeń i problemów współczesności. Do konkursu dopuszczane będą filmy dokumentalne, fabularne, animowane oraz video-art.
Do konkursu nie będą dopuszczone teledyski, reklamy czy parodie reklam, filmy krajoznawcze, przyrodnicze itp.

Każdy autor może zgłosić dowolną liczbę filmów.

Nagrody
Filmy zakwalifikowane do przeglądu konkursowego zostaną zaprezentowane jurorom i publiczności w piątek 5 lipca 2019 r. w kinie Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu. 

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe. Łączna wartość nagród pieniężnych wynosi 3 500 zł.