XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Zawodziański”

Opublikowano 2019-10-15

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden wiersz nawiązujący do hasła „Spojrzenie w przyszłość”.

Hasło przewodnie ma za zadanie zachęcić młodych ludzi do wyrażenia swoich myśli na temat przyszłości, podzielenia się swoimi nadziejami lub obawami – bez względu na to, czy dotyczyć będą ich samych czy całego świata, najbliższych miesięcy, a może dalekiej perspektywy. Wierzymy, że głos młodzieży w obliczu globalnych przemian jest ważny, dlatego chcemy poznać jej zdanie.

Wybitny francuski pisarz, Francois Mauriac powiedział, że „Przyszłość, zanim wkracza, wcześniej puka” – niech więc uczestnicy odszukają w swojej przeszłości i teraźniejszości inspirację dla spojrzenia w przyszłość, a poezja niech stanie się sposobem na wyrażenie własnych myśli, oczekiwań, radości lub rozczarowań.

Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci bonów na zakupy w Empiku.